DE
team

My - a Ty?

Pre našich klientov vyvíjame webové biznis systémy a intranetové platformy, pri ktorých využívame moderné technológie  (ASP.NET MVC, Entity Framework, Angular, HTML5, CSS3 a SCSS, TypeScript, Node.js), agilný postup a kladieme dôraz na dobrú architektúru. Na vývoj používame Git, Visual Studio 2022, Visual Studio Code, .NET 4.7.2 a C# 9 a  špičkový hardvér  podľa voľby zamestnanca.

Našim zamestnancom poskytujeme široké spektrum benefitov. Veľmi nám záleží na príjemnej pracovnej atmosfére a budovaní firemnej kultúry. Radosť z práce, flexibilita, profesionalita a základné hodnoty priateľstva v pracovnom živote z nás robia viac ako tím: Sme „friends in business“.

Novým spoluprácam sme neustále naklonení a záujmu o naše štandardné pozície sa vždy potešíme:

 

 

Naša stratégia pre vašu pridanú hodnotu.

Do každej úlohy sa púšťame s veľkou zvedavosťou a vysokou mierou osobného nasadenia. Solídny štýl práce vám zaistí dlhodobé výsledky a mobilizuje všetkých zúčastnených k intenzívnemu riešeniu aj zložitých otázok s ťahom na bránu. Tu vám ukážeme, ako to robíme.

Proces, ktorý mení projekty na úspechy.

Osoby, ktoré sú kľúčové pre dosahovanie optimálnych výsledkov.

Partnerstvo

Naše projekty realizujeme v úzkej spolupráci s dlhoročným partnerom, spoločnosťou FRIEDEN Informatik.

Sídli vo Viedni a je už viac ako dve desaťročia renomovaným špecialistom na softvérové riešenia pre sektor bytového hospodárstva v Rakúsku. Medzi klientov FRIEDEN Informatik patria neziskové ako aj komerčné developerské a správcovské spoločnosti. Naše firmy sú vďaka dlhoročnej spolupráci intenzívne prepojené – považujeme sa za kolegov a vnímame sa ako jeden silný tím.

Skvelá nálada, skvelé výsledky!

Udržiavame príjemnú a živú atmosféru, v ktorej sa výborne pracuje.

You've got a friend.

Základné hodnoty priateľstva prenášame aj do nášho pracovného života. To platí pre zákazníkov, partnerov ako aj medzi nami. Sme „friends in business“.

Sústredíme sa vždy na to dobré.

K ľuďom, s ktorými pracujeme, pristupujeme vždy s láskavosťou a dôverou.

Dlhodobá spoľahlivá spolupráca.

Starostlivé vytváranie a udržiavanie cenných vzťahov so zákazníkmi uplatňujeme vždy so zreteľom na dlhodobý úspech.

Steinringer WEB and IT solutions stellt sich vor

Wir sind ein Software-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen in Bratislava. Unser Expertenteam entwickelt seit 2008 webbasierte Informations- und Kommunikationssysteme für gemeinnützige sowie gewerbliche Wohnbauunternehmen in Österreich.

Wir realisieren die Softwareprojekte in enger Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partnerunternehmen, FRIEDEN Informatik. Das Tochterunternehmen der FRIEDEN Gruppe spezialisiert sich seit über zwei Jahrzenten ganz auf die Bedürfnisse des österreichischen Wohnbausektors.

Für mehr Information über Steinringer WEB and IT solutions in Bratislava kontaktieren Sie bitte Herrn Mag. Juraj Kosmál: juraj.kosmal@steinringer.sk.

building